Historien

Paahjul3

Fysisk aktivitet er for mange soldater et godt virkemiddel for å ”lande” hjemme etter deltagelse i internasjonale operasjoner. Dette kan gjelde både for stadig tjenestegjørende veteraner, men også for de som ikke lenger er tjenestegjørende.

I 2012 satte 4 veteraner fra Libanon og Afghanistan seg på sykkelen og la bak seg 300 mil, Horten – Parga. Veteranene syklet denne distansen for å vise seg selv og omverden at man kan mestre en slik styrkeprøve til tross for krigsskader.

«På hjul med veteraner» har latt seg inspirere nettopp av disse fire veteranene – 4 veteraner (www.4veteraner.no).

«På hjul med veteraner» ble første gang arrangert i 2013 med stor suksess, og det var et kontant krav fra de rundt 30 deltakerne at vi måtte arrangere sykkelturen igjen. Vi tok deltakerne på ordet og arrangerer nå ”På hjul med veteraner” for sjette gang. Arrangementet har nå blitt en tradisjon.